tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Someone who is bigoted against terrorists.
Don't re-elect President Bush, he is a terroristist!
viết bởi Cheb Khaled 03 Tháng năm, 2004