tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Perfection.
Wow, you guys are almost as cute as Tevin and Hanna.
viết bởi Broncos 03 Tháng một, 2014