tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Tevio is a swagged up, handsome, funny, intelligible young man. That nigga a boss mane.
Who that is? Oh that's boss man Tevio.
viết bởi Lilteb 09 Tháng mười, 2013