tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
a bigger, faster, stronger version of 'fuck you'
girl: oh yeah, well i cheated on you!
guy: TEXAS FUCK YOU!
viết bởi Frattlesnake 08 Tháng mười hai, 2009

Words related to texas fuck you

fuck fuck you muired shithoused texas texsa fuck you