tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Hair that is big and beautiful. Also it is seen as lush.
Damn girl, you have Texas hair.
viết bởi soccerfancr7 06 Tháng mười một, 2013