tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
your woman stands over your chest in a thong and drops a split load on it.
Texas log splitter is shitting through a thong
viết bởi zeke18 25 Tháng năm, 2006