tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
one hundred American dollars
Moe: I bet you a hundred dollars I can beat you at arm wrestling
Texan: A Texas penny it is
viết bởi lance... 25 Tháng tư, 2008

Words related to texas penny

benjamin buck hundo hundred bucks penny texas