tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
n. slang for the testicular region, particularly when said region is struck violently.
He took one in the Texas Pistachio Wagon.
viết bởi gert 03 Tháng một, 2006
 
2.
A killer local band from San Antonio, TX.
Jayson: Dude, are you going to see Texas Pistachio Wagon tonight?

Joe: Hell Yeah, the Wagon rocks!
viết bởi humdipper 04 Tháng năm, 2009