tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
2.
A killer local band from San Antonio, TX.
Jayson: Dude, are you going to see Texas Pistachio Wagon tonight?

Joe: Hell Yeah, the Wagon rocks!
viết bởi humdipper 04 Tháng năm, 2009
 
1.
n. slang for the testicular region, particularly when said region is struck violently.
He took one in the Texas Pistachio Wagon.
viết bởi gert 03 Tháng một, 2006