tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
to do your thing at the greatest capacity of your ability
"Yo ma....I'm sayin'....you go an' do your thangthizzle"
viết bởi navken 12 Tháng mười một, 2004