tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Thing. short for something. Used by hippies.
This gun-thangy is so way not cool, man!
viết bởi Aratos 27 Tháng tám, 2003
 
2.
a beautiful gear eg. enyce
shawty ur wear is thangy
viết bởi ''U Fat MotherFucker'' 10 Tháng ba, 2004