tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
thanks. Thank you, but less formal
"Your the best, thanjanks, dude"
"Aww.. man, no problem"
viết bởi bitch2daresque 08 Tháng mười, 2005

Words related to thanjanks

thankies thanks thank ya thank you thanx