tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
something really great
this sandwich is so delicious, it's that fire!
viết bởi k-pagne 06 Tháng mười một, 2008
13 5