tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
similar to the phrase 'keeping it 100'

meaning it's okay, no worries, etc.
I just killed your cat.

That's 45, she has 8 more lives.
viết bởi JackJ 15 Tháng chín, 2013