tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
means to have things
you like this bud? thats my shit
viết bởi electricjesus 24 Tháng tư, 2005