tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
the Seven P's :- Proper planning and preparation prevents piss poor performance

there'll be no fuck ups as long as you folow the Seven P's
viết bởi The PFI 06 Tháng mười hai, 2008