tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The act of anal sex with a kelt while yelling "bitch please"
Nick did you see when brian did the angry floyd last night?
viết bởi bob jones 19 Tháng ba, 2005