tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
its a show in the attic a rip of jackass or mom its TOP BANNANA
this the attic show it second to bannans no more
viết bởi manbeast hunter 30 Tháng ba, 2005