tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A very uncomfortable place.
"Shit dogg, I banged that girl in a very uncomfortable place last night."
"Like the back of a Volkswagen?"
"No, I'm talking about in her ass."
viết bởi Nick D 24 Tháng mười một, 2003