tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
An upcoming high school garage-rock band from New Rochelle.
"Damn, The Empty Gestures are so sexy."
viết bởi Ohgoddamnbasedgod 18 Tháng chín, 2013