tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A male who will change your life.
Hey naomi did you enjoy the experience?

No - he's busy with some other noonie
viết bởi asian sensation 1 28 Tháng sáu, 2006