tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
fuckin jinx where the eagles and temple owls play
i may need to be intoxicated to watch this shit go on
viết bởi asimon 16 Tháng chín, 2003