tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
tha hood way of saying, "the gun"
ex. that skeeza betta not run up cuz ill have to pull the neena.
viết bởi BABY KURUPT 17 Tháng mười hai, 2006

Words related to the neena

glock gun neena nisdgro pistol