tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the negative form of "the bee's knees"
this new justin beiber song is the noobs moobs
viết bởi ietto 02 Tháng mười một, 2010