tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Prison, the penitentiary.
He spent five years in the pen.
viết bởi Gumba Gumba 28 Tháng hai, 2004
 
2.
Mightier than the sword.
"But don't you see? The pen is mightier than the sword." - Marcus Brody
viết bởi Ozzel 01 Tháng mười, 2004