tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
erect male genitalia.
There is no such things, as polishing the raised scepter of love too much.
viết bởi UrbanSage 19 Tháng năm, 2014