tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the sweet sweet suga, the veins, the kick
Curbles Bacon "yo, did you see the red hairs"
Tobles "yea dawg, those are the veins, sweet sweet suga, you know, that kick"
Glables "I'M SHIT FUCK HIGH"
viết bởi im glenjamin 03 Tháng mười hai, 2006