Top Definition
The best movie ever made. "the shawshnk redemtion" or 'the shank' for short.
Andy dufraine gets raped in the shank...its a major plot point.
viết bởi Tom Petersen 05 Tháng tám, 2006
The term that strippers can use to describe to their boss that they cannot come in because they have Diarrhea. I mean, seriously, who wants to see that?
Um, yeah Vinny this Bumper, I cannot come in tonight cause I got the shanks.
viết bởi Annette Llloyd 10 Tháng tám, 2007
(n).A massive, un coordinated 6'8 white kid with an enormous head.

(v). To get screwed
Damn, that fool jsut got shanked
viết bởi Young Pinto 21 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×