tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
1.
kinda like wedding crashers
-Hey bro, have you seen The Talented Mr Ripley?
-Nah dude, what is it about?
-Its pretty much exactly like Wedding Crashers
viết bởi ripley69 12 Tháng hai, 2009
2 7