tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The act of a squirrel getting raped in the ass by a giant log.
the wooden squirrel is sexy
viết bởi trippyskippy 11 Tháng một, 2011