Top Definition
A loss, whether it be financial, emotional, physical, etc.
"Damn I just failed my test. That's the L."

"Now that my car was stolen, I'm just going to have to take the L on that cross-country road trip."
viết bởi DDdaza 05 Tháng năm, 2007
An abbreviation for the NBA. From "The League"
"Golden State is the nicest team in the L."
viết bởi BigNasty301 27 Tháng một, 2008
An Establishment that sells alcoholic beverages
I'm gonna run to THE L and gets me a 40
viết bởi jack bone 13 Tháng hai, 2008
a headlock,named after the fact that it looks like an uppercase letter L
Tim:Jon,I fucked your baby sister last night
Jon:Shut your mouth before I put you in the L
Tim:OK,whatever
Jon(throwing him in the L):You in the L now son!
viết bởi Bigg Joe 10 Tháng mười, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×