tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
extremely desirous of becoming a theatre actor or actress.
The boy has been theatre-struck since his childhood.
viết bởi uttam maharjan 28 Tháng chín, 2012