tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
means Shit in malayalam.
Im in deep theetom dude
viết bởi mallu dawg 14 Tháng chín, 2010