tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
To hiss like a cat at people.
i thene at you *hisssss*
viết bởi Ellie ^_^ 16 Tháng mười, 2005