Top Definition
"Deez nutz", to dorky white kids who wanna be down with how it is in da hood.
Steven: "Hey C-Train did you start on that thesis yet?"
Clarence: "Who? What? What thesis? I mean...oh shoot, I fell for it again!"
Steven: "Thes-nuts!!! Ha ha you sucker I got you!"
Clarence: "Well I got your mom last night...oooooh you got dissed."
Steven: "Darn, that was a good one."
viết bởi Nick D 08 Tháng hai, 2004
2 more definitions
in yo mouf
a person on there knees putting a males private part in there mouth
viết bởi i told u so 08 Tháng năm, 2003
something that boys say after you say something just to be asses
me: Ur gay
boy: Ur gay these nuts
viết bởi Cheex 12 Tháng bảy, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×