tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
see word politicians
politicians are all dickheads
viết bởi TJ Poopfecker a.k.a. "McCrack" 12 Tháng năm, 2004

Words related to they're all dickheads

politicians