Top Definition
thf
short for "the fuck"

originally created from the game dungeon fighter online, due to them have too many censored words
Wammer:how the %$#@ we all lost?
Rasendori:thf?
viết bởi BHM1250 06 Tháng mười một, 2009
THF
Short for "Try Harder Faggot".
Person 1: "I CANT LOOT THIS ITEM"

Person 2: "THF"
viết bởi bdamage 07 Tháng mười một, 2010
thf
Short for "Thats Hella Funny"
"haha did you see her fall?"
"Yea thf."
viết bởi Kedra H. 30 Tháng ba, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×