tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
after i fucked my girlfriend i left some thigh mayonaise on her leg. the same thing as spunk, jism, cum etc.
cum, sperm, jism, spunk. i left some thigh mayonaise on her leg.
viết bởi JAMES BRADY 13 Tháng mười, 2007

Words related to thigh mayonaise

goo love juice nut junk semen white spew