tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
pictures of bone thin models that ana/mia girls look at for inspiration i.e thinspiration
THINSPORATION
1)Mary Kate
2)Linsey Lohan
3)Nicole Richie
4)Kat Moss
you get the picture
viết bởi r kay 22 Tháng sáu, 2006