tìm từ bất kỳ, như là rito:
 
1.
annoying female that wants a beer
"scott can i please have some of your beer?!!!" "damn girl quit actin' like a thirst bitch"
viết bởi Scott 29 Tháng ba, 2003