tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A way that some ''internet zedders'' say the word Thirsty
H4ii'iiM'THIRSTI''xX
thirsty
viết bởi da nweb!+! 19 Tháng chín, 2009