tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A girl who craves/wants sexual attention.
Cassandra is such a thirsty slut. Her husband caught her with another man.
viết bởi PRBitch 31 Tháng mười, 2013