tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Mouth, Genital Region
Smoke a blunt to the thotch.
Kick him/her in the thotch.
viết bởi PinkFuzzie 10 Tháng bảy, 2003