tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
basically, the three men in gracies tub are lumpy, dave nevarro, and dave grohl
"thats one steamy shower!"
viết bởi Jessie 24 Tháng một, 2004