tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Oregon hick slang for a Pepsi.
Grab me a threesh!
viết bởi logant 11 Tháng ba, 2004
 
2.
50% more than a douche
My boss is such a threesh!
viết bởi Larry 10 Tháng năm, 2004