tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
the area between your throat and your neck.
I stabbed that hepha in the throak!
viết bởi Choogie 26 Tháng mười, 2006