tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a guy unloads in your throat and you sit there like "Do I spit or swallow?"
*gagging* "THROAT CAKE!"
viết bởi Bumpy Chonch 20 Tháng mười hai, 2011