tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
rhythmic throat eruption
A can of soda is all it takes for him to start an ABC throatation recital
viết bởi superswimmerman18 26 Tháng một, 2010