tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
when someone punches up someone else
Dont let me start throwing blows blud
viết bởi Realion 03 Tháng sáu, 2005