tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to street fight, throw hands, box, or brawl.
Dam my hand hurts...we'll that's what happens when you throw knuckles!
viết bởi kickback14 30 Tháng một, 2014

Words related to throw knuckles

box brawl fight scrap streetlight